โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน
โดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและ การรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)


ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินงานพัฒนาออกแบบเนื้อหา สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้

กลไกสำคัญหนึ่งในการดำเนินงานของโครงการ หลังจากได้เครื่องมือที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับความรอบรู้เรื่องสื่อ

การดำเนินการในกระบวนการขั้นตอนนี้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรอบรู้เรื่องสื่อแบบครบวงจร

โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนได้

image


โครงการรู้เท่าทันสื่อ (YMLDP)

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับจากการดำเนินงาน รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมก่อนการสร้างสรรค์โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน โดยศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนามนุษย์ ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อ (DIRU)คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมงานบุคลากรและเครือข่าย

ด้วยเจตนาและเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ ของเด็กและเยาวชนที่อยากให้สังคมไทยมีทักษะความรอบรู้เรื่องสื่อด้วยการสอนในหลักสูตรในห้องเรียนและการประยุกต์ ใช้ในกิจกรรมนอกห้องเรียน จึงมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยภาคีความร่วมมือและบุคลากรหลักที่สำคัญของโครงการนี้ ประกอบด้วย

 ทีมนักวิชาการ
 ทีมสนับสนุน
 ทีมเครือข่ายสถาบันแกน
 ทีมเครือข่ายสถาบันดำเนินการ

 
หลักคิดเบื้องต้นเพื่อการรณรงค์ และการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องสื่อ

image

รู้ “สื่อ” หลอก
แต่ “เต็มใจ” ให้หลอก

image

รู้ “สื่ไม่เพียงให้ “ความรู้”
แต่ต้องฝึก “คิด” “จิต”
“พฤติกรรม”

image

ไม่ใช่เพียง “รอบรู้” แต่
ต้องสร้างให้เป็น “สมรรถนะ
พื้นฐานเยาวชนศตวรรษที่ 21”

image

ไม่ใช่เรียนแค่ “ห้องเรียน”
แต่ต้องใช้ได้ใน “ชีวิตประจำวัน”


คลังความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

พื้นที่คลังข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เรื่องสื่อ (Media Literacy) ในรูปแบบ หนังสื่อ/ ตำรา/คู่มือ งานวิจัย บทความวิชาการ และฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้เรื่องสื่อ รวมถึงสื่อที่เป็นผลผลิตจากโครงการ อาทิเช่น
image
หนังสือแผนจัดการเรียนรู้
“ความรอบรู้เรื่องสื่อ” (Media Literacy)
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

 
image
หนังสือคู่มือการสอน
ให้ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เรื่องสื่อในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

 
หนังสือคู่มือการสอนคู่มือการผลิตและสร้างสรรค์ (สื่อ) กิจกรรม
เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เรื่องสื่อ 
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานรณรงค์ การสื่อสาร สาธารณะ และการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้เรื่องสื่อ ทุกคนในขอบเขตพื้นที่นี้มีอิสระเสรีในการถามตอบและทุกคน สามารถร่วมกันตอบและให้ความเห็น

เพราะการแตกต่างทางความคิดคือสิ่งที่เราต้องสะสมและรู้จักคัดกรอง เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 


ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้