การสร้างเครือข่าย กระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

366 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสร้างเครือข่าย กระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

การสร้างเครือข่าย กระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนได้กำหนดให้มีกลไกการพัฒนางานและส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในลักษณะของการสร้างความยั่งยืนของโครงการนี้ ด้วยวิธีการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของแต่ละสถาบันดำเนินการในแต่ละพื้นที่ภูมิภาคทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารของเครือข่ายที่เป็นสื่อออนไลน์ อาทิ เว็ปไซต์ประจำโครงการ (Official Project Website) เพจเฟสบุ๊ก (Official Page Facebook) และกลุ่มไลน์แอด (Line Official) โดยที่ช่องทางสำหรับการสื่อสารของเครือข่ายนี้จะทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่โครงการดำเนินการอยู่ และยังสามารถทำหน้าที่สานต่อความสัมพันธ์และสร้างความต่อเนื่องของเครือข่ายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ 

ด้านแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนี้ ใช้การประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model หรือการประเมินกระบวนการดำเนินงานในรูปแบบที่ต่อเนื่อง ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีวัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการทำงานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และนำเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
    โดยกิจกรรมสำหรับการติดตามและประเมินผลของโครงการนี้ ประกอบไปด้วย การประสานเยี่ยมเยียน การรับฟังข้อติดขัดและร่วมกันแก้ปัญหา การให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่สถาบันแกนและเครือข่ายในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ โดยกำหนดให้มีคณะทำงานด้านการกระตุ้น ติดตาม และประเมินผลโครงการรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้แล้ว โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนสู่การแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิด การประเมินโครงการแบบเน้นตัวชี้วัดสำคัญตามวัตถุประสงค์ควบคู่กับการวิเคราะห์บริบทการดำเนินงานเพื่อประเมินผลโครงการด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้